Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1091 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 60Ζ646907Θ-ΝΤΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1091 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 29/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 14:23:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Ζ646907Θ-ΝΤΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου