Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 177/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 60ΟΕ46907Θ-ΣΥΒ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 177/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 25/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/09/2023 10:43:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΟΕ46907Θ-ΣΥΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου