Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 152/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 60Ο746907Θ-ΩΞΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 152/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 09:19:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Ο746907Θ-ΩΞΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου