Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 470/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 60ΗΓ46907Θ-4ΒΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 470/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 14/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/09/2023 08:45:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΗΓ46907Θ-4ΒΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου