Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400mm X 200m» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 602746907Θ-ΖΔΙ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400mm X 200m» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 07:55:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 602746907Θ-ΖΔΙ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου