ΚΥΒΕΤΕΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ – ΑΔΑ: ΡΨΘ546907Θ-Π03

Θέμα: ΚΥΒΕΤΕΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ
Ημερομηνία: 25/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/08/2023 13:27:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨΘ546907Θ-Π03
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου