Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΙΔΟΣ ΛΑΒΙΔΑ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΗΚΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 60 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 280 ΜΜ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΡΛΣΩ46907Θ-3Φ1

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΙΔΟΣ ΛΑΒΙΔΑ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΗΚΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 60 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 280 ΜΜ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 24/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/08/2023 14:43:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΛΣΩ46907Θ-3Φ1
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου