ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΛΑΝΩΣΙΜΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΔΑ: ΡΙ7Φ46907Θ-ΑΞ4

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΛΑΝΩΣΙΜΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
Ημερομηνία: 11/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/08/2023 15:32:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΙ7Φ46907Θ-ΑΞ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου