ΧΕ-1728 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55 – 67 , ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 01-02-2023 , ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 – ΑΔΑ: Ρ7Ψ546907Θ-ΘΕΡ

Θέμα: ΧΕ-1728 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55 – 67 , ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 01-02-2023 , ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Ημερομηνία: 29/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:37:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7Ψ546907Θ-ΘΕΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου