ΧΕ-1672 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 720/2023 – ΑΔΑ: ΨΖ6846907Θ-Ρ62

Θέμα: ΧΕ-1672 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 720/2023
Ημερομηνία: 09/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 09:56:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ6846907Θ-Ρ62
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου