ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1,5V ΑΑ (LR06) – ΑΔΑ: ΨΥΩΓ46907Θ-ΙΜΔ

Θέμα: ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1,5V ΑΑ (LR06)
Ημερομηνία: 02/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/08/2023 10:48:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΩΓ46907Θ-ΙΜΔ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου