Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1278 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΞΟ646907Θ-ΚΙΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1278 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 16/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/08/2023 11:34:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΟ646907Θ-ΚΙΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου