ΧΕ-1692 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 410/2023 – ΑΔΑ: ΨΞΦΛ46907Θ-ΨΔΡ

Θέμα: ΧΕ-1692 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 410/2023
Ημερομηνία: 23/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2023 10:53:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΦΛ46907Θ-ΨΔΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου