ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΛΙΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΨΞΧΛ46907Θ-Υ25

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΛΙΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 11/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/08/2023 15:28:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΧΛ46907Θ-Υ25
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου