ΧΕ-1656 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΒΥΛ46907Θ-ΦΘΓ

Θέμα: ΧΕ-1656 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 08/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/08/2023 08:20:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΥΛ46907Θ-ΦΘΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου