ΧΕ-1750 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 746/2023 – ΑΔΑ: ΨΒ6446907Θ-ΜΞΒ

Θέμα: ΧΕ-1750 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 746/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2023 10:56:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ6446907Θ-ΜΞΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου