ΧΕ-1760 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1010/2023 – ΑΔΑ: ΨΣ6Ψ46907Θ-ΗΔΡ

Θέμα: ΧΕ-1760 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1010/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 10:37:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ6Ψ46907Θ-ΗΔΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου