Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1085/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΡΖ046907Θ-Ω2Ρ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1085/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 02/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/08/2023 14:26:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΖ046907Θ-Ω2Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου