ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΔΟΥ – ΑΔΑ: ΨΡΟΨ46907Θ-0Δ3

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΔΟΥ
Ημερομηνία: 08/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/08/2023 12:10:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΟΨ46907Θ-0Δ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου