ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ Ν) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023-Ο – ΑΔΑ: ΨΠΛΦ46907Θ-ΒΤ1

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ Ν) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023-Ο
Ημερομηνία: 16/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/08/2023 14:30:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΛΦ46907Θ-ΒΤ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου