ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ.Χ. (ΧΕΡΙΩΝ), 1)ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 15cm 2) ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 20cm, ΡΑΜΜΑΤΑ, ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ(ΛΕΥΚΟ) 90Χ180 cm, ΘΗΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΔΙΠΛΗ, ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 12FR. – ΑΔΑ: ΨΠΕΧ46907Θ-ΡΡ1

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ.Χ. (ΧΕΡΙΩΝ), 1)ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 15cm 2) ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 20cm, ΡΑΜΜΑΤΑ, ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ(ΛΕΥΚΟ) 90Χ180 cm, ΘΗΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΔΙΠΛΗ, ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 12FR.
Ημερομηνία: 02/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/08/2023 11:56:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΕΧ46907Θ-ΡΡ1
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου