ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΚΤΕΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΑΔΑ: ΨΠ5346907Θ-ΡΓ1

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΚΤΕΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 09/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/08/2023 09:20:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ5346907Θ-ΡΓ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου