Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΝΤ346907Θ-4ΥΒ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 28/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/08/2023 08:51:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΤ346907Θ-4ΥΒ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου