Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 71/2023πράξη. – ΑΔΑ: ΨΝΡΞ46907Θ-ΕΚ8

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 71/2023πράξη.
Ημερομηνία: 01/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/08/2023 08:30:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΡΞ46907Θ-ΕΚ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου