Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 341/2023πράξη. – ΑΔΑ: ΨΝΡΚ46907Θ-ΟΔΘ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 341/2023πράξη.
Ημερομηνία: 07/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/08/2023 09:29:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΡΚ46907Θ-ΟΔΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου