ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΓΑΖΑ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10Χ10 ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ. – ΑΔΑ: ΨΝΦΤ46907Θ-Ψ9Τ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΓΑΖΑ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10Χ10 ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ.
Ημερομηνία: 09/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/08/2023 08:42:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΦΤ46907Θ-Ψ9Τ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου