ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΤΗΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΤΟΥ ΟΑΕΔ – ΑΔΑ: ΨΛΙΕ46907Θ-ΛΦΚ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΤΗΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΤΟΥ ΟΑΕΔ
Ημερομηνία: 17/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/08/2023 09:42:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΙΕ46907Θ-ΛΦΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου