ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΨΛ6Φ46907Θ-ΞΨΜ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 16/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/08/2023 14:10:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ6Φ46907Θ-ΞΨΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου