Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 77/2023πράξη. – ΑΔΑ: ΨΚΛ546907Θ-Η30

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 77/2023πράξη.
Ημερομηνία: 07/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/08/2023 12:36:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΛ546907Θ-Η30
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου