Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 60/2023πράξη. – ΑΔΑ: ΨΚΓΧ46907Θ-9Ν0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 60/2023πράξη.
Ημερομηνία: 01/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/08/2023 13:13:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΓΧ46907Θ-9Ν0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου