ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ FEATHER S-35 LINE – ΑΔΑ: ΨΚΑ446907Θ-Ω4Χ

Θέμα: ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ FEATHER S-35 LINE
Ημερομηνία: 02/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/08/2023 10:54:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΑ446907Θ-Ω4Χ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου