ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ – ΑΔΑ: ΨΚ3Λ46907Θ-Ψ9Ζ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ
Ημερομηνία: 08/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/08/2023 12:47:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ3Λ46907Θ-Ψ9Ζ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου