Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 114/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΙΘΟ46907Θ-Ε6Γ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 114/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 29/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/08/2023 14:41:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΘΟ46907Θ-Ε6Γ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου