Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ (80CM 3F),(40CM No3)&(40cm No4)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΙΨ946907Θ-364

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ (80CM 3F),(40CM No3)&(40cm No4)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 01/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/08/2023 11:29:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΨ946907Θ-364
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου