ΧΕ-1762 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1009/2023 – ΑΔΑ: ΨΙ0Γ46907Θ-7ΩΝ

Θέμα: ΧΕ-1762 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1009/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 10:37:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ0Γ46907Θ-7ΩΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου