Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1630/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΓΕΠ46907Θ-04Θ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1630/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 23/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/08/2023 08:28:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΕΠ46907Θ-04Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου