ΧΕ-1769 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 214/2023 – ΑΔΑ: ΨΦΟ846907Θ-ΠΔΚ

Θέμα: ΧΕ-1769 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 214/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 11:13:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΟ846907Θ-ΠΔΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου