Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 372/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΦ4346907Θ-Δ35

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 372/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 16/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/08/2023 09:57:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ4346907Θ-Δ35
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου