Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΒΡΑΚΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΕΘΥ46907Θ-ΑΩ8

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΒΡΑΚΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 08/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/08/2023 08:15:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΘΥ46907Θ-ΑΩ8
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου