Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΑΣΤΡΑ (ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΕΓ946907Θ-ΚΜΠ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΑΣΤΡΑ (ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 01/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/08/2023 11:33:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΓ946907Θ-ΚΜΠ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου