ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΔΑ: ΨΕΑ046907Θ-39Υ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 03/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 09:16:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΑ046907Θ-39Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου