Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 352/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΕ4Λ46907Θ-ΓΚΖ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 352/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 29/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/08/2023 14:40:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ4Λ46907Θ-ΓΚΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου