ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFUR ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ Νο 18 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFUR ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ No 20 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFUR ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ No 22 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFUR ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ Νο 24 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ 300Χ450 mm» ΠΟΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ) ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΒΡΑΚΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ – ΑΔΑ: ΨΔΡΗ46907Θ-2Μ1

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFUR ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ Νο 18
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFUR ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ No 20
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFUR ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ No 22
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFUR ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ Νο 24
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ 300Χ450 mm»
ΠΟΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ)
ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΒΡΑΚΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ
Ημερομηνία: 21/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/08/2023 10:03:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΡΗ46907Θ-2Μ1
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου