ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ – ΑΔΑ: ΨΔΨΥ46907Θ-ΤΞ0

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ
Ημερομηνία: 11/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/08/2023 15:34:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΨΥ46907Θ-ΤΞ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου