ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΗΡΙΑΙΑΣ 16CM – ΑΔΑ: ΨΔΔΓ46907Θ-Τ52

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ ΜΕΣΑΙΟ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΗΡΙΑΙΑΣ 16CM
Ημερομηνία: 17/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/08/2023 08:18:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΔΓ46907Θ-Τ52
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου