ΧΕ-1778 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1047/2023 – ΑΔΑ: ΨΧΑ746907Θ-2ΑΤ

Θέμα: ΧΕ-1778 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1047/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 10:45:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΑ746907Θ-2ΑΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου