ΧΕ-1782 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 856/2023 – ΑΔΑ: ΨΧ3Θ46907Θ-Κ2Χ

Θέμα: ΧΕ-1782 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 856/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:42:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ3Θ46907Θ-Κ2Χ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου