ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΑΔΑ: ΨΑΝΝ46907Θ-ΓΓΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
Ημερομηνία: 09/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/08/2023 14:59:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΝΝ46907Θ-ΓΓΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου