ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: ΨΑ5Μ46907Θ-ΙΥΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 29/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/08/2023 14:50:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ5Μ46907Θ-ΙΥΑ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου