ΧΕ-1773 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 290/2023 – ΑΔΑ: Ψ9ΜΜ46907Θ-709

Θέμα: ΧΕ-1773 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 290/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2023 09:56:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΜΜ46907Θ-709
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου